Formy współpracy


 W dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych wskaźników obrazujących rozwój danej społeczności jest wskaźnik informatyzacji. W ostatnich latach, wskutek ogromnego wzrostu popytu na usługi informatyczne – zarówno codzienne jak i bardzo specjalistyczne – znacznie wzrosło zapotrzebowanie na kadrę o wykształceniu informatycznym. Z drugiej strony różnorodność obszarów działalności społeczeństw, które zostały objęte informatyzacją, uniemożliwia wykształcenie absolwenta uczelni posiadającego wiedzę pokrywającą wszystkie możliwe obszary.

Rada Pracodawców

Głównym celem spotkań z pracodawcami jest podjęcie dyskusji nad sposobami uniknięcia dyferencji między wykształceniem otrzymywanym przez absolwenta na studiach a oczekiwaniami pracodawców. Jednym z tych rozwiązań jest ścisła współpraca Uczelni z pracodawcami. Z tego względu organizowane spotkania będą doskonałą okazją do wzmocnienia współpracy między Wydziałem a pracodawcami, do wymiany doświadczeń i sprecyzowania oczekiwań obydwu stron.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o przesłanie informacji wypełniając formularz w zakładce Kontakt.

Zajęcia prowadzone przy współpracy z firmami

Wydział Matematyki i Informatyki UAM ściśle współpracuje z firmami z branży IT, aby zapewnić swoim studentom różnorodność obszarów nauki oraz pozwolić im posiąść wiedzę dostosowaną do oczekiwań pracodawców na współczesnym rynku pracy. W naszej ofercie dydaktycznej proponujemy studentom zajęcia prowadzone przez praktyków z firm partnerskich.

Więcej informacji na temat konkretnych przedmiotów można znaleźć  w zakładce Zajęcia.

Dodatkowe wykłady i warsztaty

Na Wydziale organizowanych jest wiele spotkań z przedstawicielami firm w formie wykładów oraz warsztatów. Pozwala to studentom na poszerzanie swojej wiedzy, skonfrontowanie jej z wymaganiami rynku pracy oraz na bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami.

Sprawdź najbliższe terminy spotkań.

Prace dyplomowe

Na naszym Wydziale jest możliwość realizowania prac dyplomowych zleconych przez przedsiębiorstwa. Dla studentów jest to możliwość realizacji projektu, który ma na celu rozwiązać konkretne problemy firm przy wsparciu merytorycznym i konsultacjach z jej pracownikami. 

Studia podyplomowe

Nasze studia doskonalące są odpowiedzią na aktualne potrzeby i rzeczywiste wyzwania rynku. Powstają po konsultacjach z partnerami z branży IT, którzy następnie angażują się na różnych etapach studiów. Poszczególne kierunki dają możliwość zdobycia dogłębnej i ukierunkowanej wiedzy, prowadząc do rozwoju kariery zawodowej.

Szczegóły kierunków na stronie: https://podyplomowe.wmi.amu.edu.pl/

Współpraca naukowo-badawcza

Celem współpracy naukowo-badawczej uczelni z przedsiębiorstwami jest uzyskanie obopólnych korzyści. Wydziałowi pozwala ona podnosić potencjał badawczy oraz wzbogacać ofertę dydaktyczną, natomiast dla firm jest to doskonała okazja do korzystania z dodatkowej, innowacyjnej wiedzy oraz do promowania wizerunku firmy. Udział w badaniach jest otwarty dla pracowników naukowych, jaki i doktorantów oraz studentów.

Praca i staże

Oferty pracy, staży i praktyk od naszych partnerów są doskonałą okazją do zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego. Poprzez szereg organizowanych spotkań staramy się umożliwić studentom bezpośredni kontakt z pracodawcami.

W celu umieszczenia oferty pracy, stażu lub praktyk na naszej stronie prosimy o kontakt.