Data Vault 2.0 jako współczesna metodyka budowania hurtowni danych


W sobotę, 2 marca 2019 roku o godzinie 10:00, na naszym Wydziale (w sali Rady Wydziału (A1-33/34) odbędzie się wykład, na którym Jakub Kasprzak przedstawi główne założenia metodologii Data Vault 2.0.

Podczas wykładu odniesiemy się do klasycznych metod tworzenia hurtowni (Inmon/Kimbal), aby zobrazować i zrozumieć fundamenty nowego podejścia. Omówimy architekturę DV oraz zasady modelowania struktur (hub, link, satellite). Na przykładach prześledzimy cykl zasilania hurtowni danymi oraz analizę nowych źródeł i rozbudowę hurtowni. Przedyskutujemy również typowe problemy i wyzwania związane z hurtowniami.